อิสราเอลกับปาเลสไตน์เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

‘อิสราเอลกับปาเลสไตน์’ มีปัญหากันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งมันฝังรากลึกลงไปยังทั้ง 2 ประเทศอย่างยากที่จะถอน สงครามและปมความขัดแย้งทั้งหมด มีจุดเริ่มต้นมาจาก ‘กรุงเยรูซาเลม’ หรือในอดีตเรียกว่า ‘คานาอัน’ ดินแดนแห่งนี้จัดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยมีมาจากความเชื่อตามมหาคัมภีร์โทราห์ของศาสนายูดาห์ , คัมภีร์ Holy Bible ของศาสนาคริสต์ และ คัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม ซึ่งตรงกับความเชื่อของทั้ง 3 ศาสนา

  • ถ้าอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์คุณจะทราบว่า ‘พระเยซู’ ถูกตรึงกางเขน ณ มหานครเยรูซาเลม พร้อมฟื้นจากความตายกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ภายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนพันธะสัญญา
  • ถ้าอ้างอิงจากศาสนาอิสลาม นบีมูฮัมมัด ได้เดินทางขึ้นยังสวรรค์จาก มัสญิดอัล-อักซอในนครเยรูซาเลมแห่งนี้นี่เอง
  • และสุดท้ายจากประวัติศาสตร์ของศาสนายูดาห์ ได้มีเรื่องเล่าขานมาอย่างช้านานว่า บริเวณนี้ พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพรให้แก่พวกเขา โดยถือเป็นดินแดนศักดิ์แห่งพันธะสัญญาของพระยาห์เวห์อันมอบให้แก่ชนชาติชาวอิสราเอล

ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าอันที่มีมาจากศาสนานี้เอง จึงทำให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เป็นชนรุ่นหลังต้องการเข้ามาครอบครองพื้นที่แห่งมหานครศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นของตน จึงกลายมาเป็นชนวนสงครามที่ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ของศาสนาต่างๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสงครามศาสนาระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิมเสียมาก ทั้ง 2 ศาสนานี้ในอดีตเคยก่อสงครามที่มีชื่อว่า ‘ครูเสด’ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1096 การปะทุของเชื้อไฟในช่วงนั้นเกิดจากความต้องการ ที่ต้องการครอบครองพื้นที่ของพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 1 ซึ่งทำการรวบรวมกองทัพนักรบเพื่อบุกจู่โจมชาวมุสลิมก่อน สำหรับการบุกโจมตีโดยชาวคริสตจักร นั้นเป็นเพียงแค่ครั้งแรกของ ‘สงครามศักดิ์สิทธิ์’ เท่านั้น เนื่องจากในกาลเวลาต่อมาสงครามนี้ยังคงดำรงอยู่มาอย่างยาวนานอีกหลายศตวรรษ มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป ด้วยเหตุนี้นี่เองจึงก่อให้เกิดไฟแค้นขึ้นภายในใจของประชาชนชาวคริสต์กับชาวมุสลิมทีละน้อยสุดท้ายเพลิงความพิโรธก็คุกรุ่นขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบให้ชาวยิวและประชาชนในกรุงเยรูซาเลมเสียชีวิตล้มตายลงไปเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ชาวยิวต้องค่อยๆอพยพย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ เนื่องจากพวกเขาต้องเผชิญกับกองทัพต่างๆเข้าจู่โจมอยู่เสมอ ทั้ง กองทัพแห่งอาณาจักรบาบิโลน , จักรวรรดิเปอร์เซีย และจักรวรรดิโรมัน

ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ออกมติให้อิสราเอลก่อตั้งรัฐใหม่ขึ้นได้บนดินแดนปาเลสไตน์ โดยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งชาวปาเลสไตน์จะเหลือเพียงดินแดนเดียวนั่นก็คือฉนวนกาซากับเขตเวสต์แบงก์ แน่นอนว่ามตินี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวปาเลสไตน์รวมทั้งชาวอาหรับในประเทศใกล้เคียงมาก จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอันยาวนานระหว่างอิสราเอล , ปาเลสไตน์รวมทั้งอาหรับยุคใหม่