Tag Archives: เอฮุด โอลเมิร์ต

Image (1)

เอฮุด โอลเมิร์ต เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2488 ดำรงตำแหน่งของประเทศอิสราเอลคนที่ 12 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2549 เอฮุด โอลเมิร์ต ได้รับการยอมรับว่าเป็นนายกรัฐมตรีที่มีความคิดที่ฉลาดและนำประเทศอิสราเอลนั้นเข้ามาสู่ความเจริญและรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นคนที่เจรจาเรื่องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นอีกด้วยทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศนั้นโตขึ้นมาเรื่อยๆ  นายเอฮุด เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอย่างคาดิมา พรรคนี้ได้รับชัยชนะขาดลอยเมื่อปี 2549 โดยก่อนหน้านี้เขาได้เป็นฝ่ายดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์

นายเอฮุด โอบเมิร์ต แต่งงานกันกับ อลิซา โอลเมิร์ต และมีลูกจำนวน 4 คนด้วยกัน และยังได้รับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงเพื่อเป็นการอุปถัมอีกด้วย02299944477

เอฮุด โอลเมิร์ต เกิดที่ บินยามินา ได้จบจากมหาลัยฮีบรู และยังได้ปริญญาในด้านจิตรวิทยา ด้านปรัชญา และด้านกฎหมาย ในวัยเด็ก เอฮุด ยังถือว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง และได้รับรางวัลในเรื่องกีฬาและอื่นๆอีกด้วย ถือว่าเป็นเด็กที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยในสมัยนั้น หลังจากนั้นก็เข้ามาสู่การเป็นทหาร ซึ่งระหว่างการเป็นทหาร เขาได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมทำให้กระดูกสันหลักหัก และไม่สามารถฝึกซ้อมได้และถูกส่งตัวไปรักษาในเมืองชั่วคราว

ปี 2516 เอฮุด ได้ลงเลือกตั้งในเขตท้องถิ่นของตัวเอง และได้ถูกเลือกให้เข้าสู่รัฐสภาเป็นครั้งแรกและได้ซ้ำกันถึง 7 ครั้งและมากที่สุดในประเทศอิสราเอลอีกด้วย และเมื่อปี 2536 ได้รับเลือกให้เป็น นายกเทศมนตรีถึง 2 สมัยซ้อน เค้าได้ทุ่มเทแรงกายและใจเพื่อทำให้บ้านเมืองนั้นเจริญที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะนั้น และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2549